Store norske leksikon

Fuglereir er oppholdssteder som bygges av de fleste fugler for å beskytte egg og til dels unger. (Bilde /Shutterstock. Begrenset gjenbruk) Les artikkelen